Språksystemisk veiledning

«Det finnes ikke noe så bra sted for fagutvikling som veiledning, når den er god«

Spennende og interessant å få mulighet til å prøve ut faglig veiledning for en gruppe erfarne pedagoger. På Veiledernettverket i Agders konferanse i 2014, foreleste Tore K. Lang om språksystemisk veiledning. Denne uken fikk jeg anledning til å praktisere hans modell. Denne systematiske samtale-modellen, i flere trinn, hjalp veiledningsgruppen til å reflektere over en problemstilling som en fokusperson presenterte. Jeg opplevde at modellen var til hjelp for meg som prosessveileder ved at modellen skapte struktur over når ordet var fritt, når fokusperson hadde ordet. Modellen gir fokuspersonen rom for å sitte i fred og ro og lytte til at gruppen reflekterer rundt hans historie. Du kan lese mer om metoden her:

Språksystemisk veiledning på Veiledernettverkets konferanse 2014

Eller i Tore K.Lang og Karl-Erik Tysk sin bok: Der fremtiden blir til. Et dialogisk paradigme for veiledning. (Ovansjö Järbo pastorat, 2013)