Endringsveiledning

HVA MÅ TIL FOR Å SKAPE ENDRING?

En viktig forutsetning for alt forandringsarbeid, er å bruke mer tid på å formulere klare intensjoner og mål. Det er helt nødvendig å bruke mer tid enn det vi ofte gjør, på dette første skritt i forandringsprosessen – å formulere intensjoner og mål.

Et nøkkelspørsmål i den forbindelse er:

                Hva er det du vil oppnå med dette?

Først etter at intensjonene er på plass, kan du begynne planlegging av arbeidsmetoder og innhold. Betydningen av en god intensjon kan illustreres med en historie fra nyhetene på TV:

Et brødrepar fra Syria har gjennomført en dramatisk og strabasiøs flukt gjennom flere land. Under planleggingen, fant de fram et kart, studerte det, og så at det var en mulighet å komme seg inn i landet nordfra via grensen mot Russland. De forteller at de tenkte det var øde der, og kanskje bare is og snø, de lurte på om det ville finnes mennesker der oppe. Det sier noe om hvor lite de ante om det de reiste mot, og hvor stor usikkerhet de la ut på reisen med. Filminnslaget viser hvordan brødrene får tak i en sykkel og sykler over grensen i nord, hvor de blir møtt av norsk politi, som ordner med flyreise ned til Oslo. Endelig slutter innslaget med at brødrene står glade foran operaen på operataket i Oslo, hvor de tar en selfie. Og de forteller dette; som forteller mye om intensjonenes kraft: «Det eneste vi visste om Norge, var at vi hadde sett et bilde av dette vakre operahuset – vi bestemte oss for at vi skulle ta et bilde der med oss selv i forgrunnen.»

Et klart bilde på en intensjon: Et bilde av seg selv foran operahuset i Oslo var det som reisen skulle lede til. Veldig tydelig, konkret og enkelt, slik gode intensjoner gjerne er.

Intensjoner og mål er ikke helt det samme, det kan være fornuftig med et skille. En distinksjon mellom mål og intensjon kan beskrives slik: Målet kan være å gjennomføre et møte. Det å holde møter eller gjennomføre møter blir ofte et mål i seg selv fremfor hva vi skal oppnå; hva møtet skal føre til. I eksemplet med brødreparet er intensjonen det å stå foran operahuset, det å være kommet fram til Oslo er intensjonen. Målet er ikke selve reisen eller flukten i seg selv. Et mer utydelig mål ville kunne være: Vi skal flykte fra Syria, vi må reise herfra. Vi planlegger reisen. Og det er det vi ofte gjør – vi begynner å planlegge reisen.

Gode intensjons-formuleringene i endringsarbeid beskriver også noe om tilstand. Det taler til de dypere lag av hjernen og til motivasjonen. Eksempler på positive, overordnede intensjoner i form av tilstander: Arbeidsglede, økt kunnskap, samarbeid, trygghet, motivasjon, energi, overbevisning, kontakt, respekt, tillit og humør. I eksemplet med de to brødrene foran operaen, er det nærliggende å tolke inn at de drømte om trygghet, glede og andre tilstander som intensjoner for det de ville oppnå. Det viser seg at mennesker er mer motiverte for en endring dersom de kan oppnå en positiv tilstand. Det gir kraft til endringsprosessen. Finn eksempler på gode tilstander du ønsker å oppnå?

Andre måter å beskrive intensjoner er i form av helt konkrete tegn, som kan observeres. Vi må kunne vite om vi har nådd målet eller ikke. Bildet av de to brødrene foran operaen er et mål med klare tegn.

Det kan være effektivt å bruke tid på spørsmål som:

Hva er det vi skal oppnå med dette?

Hva skal det lede til?

Hvordan ser det ut når vi har nådd målet? Konkrete tegn.

Hvilke tilstander ønsker vi å oppnå – og for hvem?